Koncepcja funkcjonowania


Koncepcja funkcjonowania PPP w Czerwionce – Leszczynach

i Zamiejscowego Punktu Konsultacyjnego w Rybniku

zatwierdzona Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3/2014/2015

PPP w Czerwionce – Leszczynach

z dnia 14.10.2014r.

 1. Pracownicy PPP w Czerwionce-Leszczynach i Zamiejscowego Punktu Konsultacyjnego w Rybniku działają na terenie 5 gmin Powiatu Rybnickiego.

 2. Pracownicy Poradni współpracują wielopoziomowo (psycholog, pedagog, logopeda, rehabilitant, doradca zawodowy, terapeuta SI) w celu wypracowania optymalnej pomocy dziecku posiłkując się diagnozami innych specjalistów spoza Poradni oraz ściśle współpracując i angażując rodziców, nauczycieli i inne instytucje działające na rzecz dzieci w proponowane oddziaływania.

 3. Poradnia poszerza ofertę usług, zgodnie z zapotrzebowaniem Placówek, polityką oświatową i oczekiwanymi zmianami w prawie oświatowym, opracowując nowatorskie formy pracy i pomocy.

 4. Pracownicy stale podnoszą swoje kwalifikacje w perspektywie dalszej wielospecjalistycznej oferty Poradni wychodzącej naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego.

 5. Poradnia jest miejscem spotkań pedagogów, nauczycieli, uczniów i rodziców – jest placówką wspierającą i wspomagającą.

 6. Pracownicy PPP pracują zgodnie z wcześniej wypracowaną Misją i Wizją Poradni.

 7. Są otwarci na nowe wyzwania i oczekiwania klientów, partnerów.

 8. Poradnia współpracuje na bieżąco z różnymi instytucjami (sąd, opieka społeczna, itp.).

 9. Poradnia promuje swoją działalność na terenie Powiatu Rybnickiego poprzez stronę internetową, organizację warsztatów, konferencji, szkoleń, artykuły w prasie.

 10. Poradnia wspomaga i wspiera placówki oświatowe w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz promuje wartość edukacji.

 11. W Poradni podejmowane są działania antydyskryminacyjne (prelekcje, szkolenia).

 12. Koncepcja pracy placówki będzie analizowana i modyfikowana w razie potrzeb.20 listopad 2014 Dodanie zakładki "Koncepcja funkcjonowania"
Redaktor: Tomasz Kajtoch

Starostwo Rybnik
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Rybniku