Redakcja BIPWykaz osób odpowiedzialnych za prowadzenie BIP Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:

Nazwisko
Funkcja
e-mail
Telefon
Ewa Jabłonowska - Kobiela Redaktor ppp@powiatrybnicki.pl 32 43 11 267
Tomasz Kajtoch Administrator poczta@studiotomcom.pl 500 188 633

 17 październik 2014 Dodanie zakładki "Redakcja BIP"
Redaktor: Tomasz Kajtoch

Starostwo Rybnik
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Rybniku