Pracownicy Poradni Psychologiczno
- Pedagogicznej w Czerwionce – LeszczynachDyrektor: mgr Katarzyna Kuźnik


Pracownicy pedagogiczni:


mgr Barbara Hanak - Psycholog

mgr Krystyna Krzakowska - Psycholog

mgr Ewa Jabłonowska-Kobiela - Psycholog

mgr Bogusława Michalik - Doradca zawodowy/pedagog

mgr Anna Gorzawska - Pedagog

mgr Maria Grzegorzyca - Logopeda

mgr Katarzyna Toczyłowska - Logopeda/Pedagog

mgr Bogumiła Sudykowska-Lazaj - Pedagog

mgr Elżbieta Lipka - Rehabilitant

mgr Katarzyna Piórecka - Psycholog

mgr Beata Kalata - Pedagog

mgr Anna Zbylut-Sobczuk - Logopeda

mgr Marzena Kulig - Pedagog/Logopeda

Krystyna Falkiewicz - LogopedaPracownicy administracji i obsługi:

Monika Buchalik - Główna Księgowa

Teresa Peszke - Sekretarka

Anita Piontek - starszy referentPozostali pracownicy:

Renata Kiełkowska - Sprzątaczka

Starostwo Rybnik
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Rybniku